Tammets produktion och försäljning under corona pandemin

Tammet följer tätt med coronavirussituationens utveckling, och vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att skydda våra anställda och stoppa virusets spridning.

Tammet gör allt för att försäkra sig om att våra tjänster, försäljning samt frakter ska fortsätta fungera så smidigt som möjligt. Kontakt till oss fungerar via våra normala kanaler, så som e-post och telefon.

Om den aktuella situationen förändras, meddelar vi er via våra hemsidor.