Kontaktuppgifter

Växel: +385 201 450 201 (kl. 08-16)
Varuleverans och mottagning kl. 07-15.30

@ Email

Allmän: info@tammet.fi
Försäljning: sales@tammet.fi
Inköp: purchase@tammet.fi

Tammet Oy, Metallduksgatan 1, 10600 Ekenäs

Kundbetjäning

Jan Kaunisranta

Försäljningschef

Byggprodukter

Michael Qvarnström

Försäljningschef

Industriprodukter

Katja Iver

Försäljningsingenjör

Johan Kaunisranta

Teknisk försäljare

Regina Boström

Leveranser och fakturering

Tomas Sannholm

IT chef

Charlotta Lindroos

Försäljningsingenjör

Administration

Stefan Källberg

Teknisk direktör

Ingmar Baarman

Utveckling och kvalitet

Fredrik Björkman

Produktionschef