Kontaktuppgifter

Växel: +385 201 450 201 (kl. 08-16)
Varuleverans och mottagning kl. 07-15.30

@ Email

Allmän: info@tammet.fi
Försäljning: sales@tammet.fi
Inköp: purchase@tammet.fi

Tammet Oy, Metallduksgatan 1, 10600 Ekenäs

Kundbetjäning

Jan Kaunisranta

Distriktsförsäljningschef

(Huvudstadsregionen)

Michael Qvarnström

Försäljningschef

Katja Iver

Försäljningsingenjör

Borta t.o.m. 2.3.2020

Johan Kaunisranta

Försäljningsingenjör

Regina Boström

Leveranser och fakturering

Charlotta Lindroos

Försäljningsingenjör

Moderskapsledig

Administration

Stefan Källberg

Teknisk direktör

Ingmar Baarman

Utveckling och kvalitet

Fredrik Björkman

Produktionschef