Kundanpassade lösningar

Säkerhet på byggarbetsplatser

Till Tammet Ab:s starka sidor hör förmågan att kunna skräddarsy produkter till våra kunders specialprojekt. Vi kan göra leveranser snabbt och flexibelt, och våra produkter håller en hög kvalitet. Vi utvecklar våra skräddarsydda produkter för säkerhet på byggarbetsplatser på vår egen produktutvecklingsavdelning.

Om produkterna i fråga går under någon EN-standard eller statsrådets förordning, testar vi dem på vederbörligt sätt. Sådana produkter är till exempel skräddarsydda skyddsräcken, stängselelement och dylika produkter. Produkten kan även pulverlackeras och varmförzinkas på vår fabrik och om så önskas kan produkten också förses med en egen kunddekal/-logo.